Loading
Overlay

Xử lý chất thải công nghiệp – Chất thải nguy hại

Xử lý chất thải công nghiệp - Chất thải nguy hại
  • Chất thải rắn có thể cháy.
  • Chất thải rắn y tế, dược phẩm.
  • Chất thải chứa dung môi hữu cơ.
  • Dầu thải, hỗn hợp dầu thải.
  • Chất thải lỏng.
  • Các loại bao bì nhiễm các thành phần nguy hại.

Tin khác

0916.711.081
0916711081
Zalo chat