Loading
Overlay

Tư vấn môi trường

Tư vấn môi trường
  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  • Lập cam kết và đề án bảo vệ môi trường.
  • Phân tích môi trường và lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
  • Đăng ký chủ nguồn thải, xin cấp phép xả thải.
  • Tư vấn sản xuất sạch hơn.
  • Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt, nước ngầm các cấp.

Tin khác

0916.711.081
0916711081
Zalo chat