Loading
Overlay
Sao Việt kính chào Quý Khách

Về Sao Việt

Sao Việt là một trong những nhà máy xử lý chất thải đầu tiên tại khu vực phía Nam (là đơn vị đầu tiên tại tỉnh BRVT) hoàn thành việc quan trắc khí thải online 100% lò đốt, theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài Nguyên và môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Lĩnh vực hoạt động

Tin tức & Sự kiện

Khách hàng tiêu biểu

0916.711.081
0916711081
Zalo chat