Loading
Overlay

Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ năng lực Sao Việt 2020
Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường
Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 2018
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phẩn
Phiếu giao nhận chất thải
Phụ lục GPXL Chất Thải 2019
Phụ lục GPXL Chất Thải 2019 bổ sung
Nghị định 40/2019/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường)
Nghị định 38/2015/NĐ-CP (Về quản lý chất thải và phế liệu)
Thông tư 36/2015/TT-BTNMT (Về quản lý chất thải nguy hại)
0916.711.081
0916711081
Zalo chat